Logo Cung Cấp
Xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP.HCM

Xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP.HCM

15 ngày trước nguoiduatin.vn

UBND TP.HCM vừa giao sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức rà soát, xử lý đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn.


UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kế hoạch triển khai nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, UBND TP.HCM giao sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện.

Từ đó, tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM để có văn bản báo cáo bộ TN&MT, bộ quản lý chuyên ngành cấp trên trực tiếp trong các lĩnh vực khác để có hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu UBND TP.HCM có biện pháp xử lý dứt điểm, để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

UBND TP.HCM cũng giao sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tham mưu TP.HCM lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo quy định tại Luật Quy hoạch, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, phù hợp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư đô thị…

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND quận huyện, UBND TP.Thủ Đức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất theo quy định; phối hợp với địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, đánh giá đối với các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quá thời hạn thực hiện để tham mưu UBND TP.HCM có biện pháp giải quyết.

Nguyễn Quốc Lâm

Tin cùng danh mục