Logo Cung Cấp
Diên Khánh: 765 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Diên Khánh: 765 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

19 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Đến nay, 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diên Khánh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thông qua danh sách 765 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Trong số 765 người ứng cử có 306 nữ (chiếm 40%); 4 người dân tộc thiểu số (0,52%); 361 người trẻ tuổi (47,19%); 255 người ngoài Đảng (33,33%); 328 người tái cử (42,87%); tôn giáo 64 người (8,36%); tự ứng cử 3 người (0,39%). Đến nay, UBND các xã, thị trấn đã thành lập 119 tổ bầu cử, tương đương với 119 khu vực bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri. Trong tuần này, ủy ban bầu cử các xã, thị trấn sẽ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo từng đơn vị bầu cử bảo đảm đúng quy trình, đồng thời niêm yết tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử.

THIÊN TRÀ

Tin cùng danh mục