Logo Cung Cấp
Triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

19 ngày trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 22-4, Sở Công Thương Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2021.


Hoạt động này nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước; trên cơ sở đó, có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển. Yêu cầu của đợt bình chọn này là sản phẩm phải do chính cơ sở CNNT sản xuất và đăng ký tham gia, không phải là sản phẩm sao chép. Sản phẩm phải có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường; phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt do ban tổ chức đề ra. Sẽ có 4 nhóm sản phẩm tham gia bình chọn đợt này, gồm: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống; thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; các sản phẩm khác. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh sẽ được tham gia bình chọn cấp khu vực và toàn quốc năm 2023.

Đ.Lâm