Logo Cung Cấp
Khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị bầu cử

Khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị bầu cử

20 ngày trước nhandan.com.vn

Sáng 22-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tổ chức hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn triển khai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.


Sáng 22-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tổ chức hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn triển khai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Dự hội nghị, có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn. Các đại biểu đã được hướng dẫn các nội dung, như: Trách nhiệm và nội dung phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND các cấp, các cơ quan trong vận động bầu cử; nguyên tắc vận động bầu cử; hình thức vận động bầu cử; vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử… Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22-5-2021). Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất với ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre vừa tổ chức phiên họp thứ 5, nhằm báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; thông qua dự kiến phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo các đơn vị bầu cử; dự thảo văn bản công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diện các đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện công tác kiểm tra bầu cử đối với cấp huyện, cấp xã. Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị ủy ban bầu cử các cấp hoàn thiện hồ sơ danh sách những người ứng cử; tập trung công tác tập huấn nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân tham gia công tác bầu cử, các ứng cử viên để mọi người hiểu nhiệm vụ, quy trình thủ tục, kỹ năng tiếp xúc cử tri; rà soát, niêm yết danh sách cử tri; hoàn thiện các hồ sơ, thông tin còn thiếu sót được các đại biểu góp ý; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất chống dịch và trang thiết bị cho bầu cử. Tiểu ban tuyên truyền cần triển khai các giải pháp, phương thức tuyên truyền để người dân đi bầu cử, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ cử tri. Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sự phân công và kế hoạch tập trung cần thực hiện nhiệm vụ, tăng cường giám sát địa bàn phụ trách.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định vừa tổ chức phiên họp thứ 5. Thông tin tại cuộc họp cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đang được tiến hành khẩn trương theo đúng trình tự và thời gian quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã bàn giao biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ nay đến ngày 28-4, Ủy ban bầu cử các cấp sẽ tiến hành lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử; đến đầu tháng 5-2021, tiến hành niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại các điểm bầu cử để cử tri theo dõi. Các cơ quan chức năng và địa phương cũng sẽ tổ chức các hội nghị để các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp thực hiện việc tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử... Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị, để công tác bầu cử diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân và theo đúng các quy định của pháp luật, các thành viên Ủy ban bầu cử cần phối hợp chặt chẽ Tiểu ban thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hình thức, nội dung, phương tiện tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, chú trọng công tác tuyên truyền trực quan bằng các pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu…

* Tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Hiện, các địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các đoàn kiểm tra nhằm bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương đúng quy định để ngày bầu cử 23-5 tới thật sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban bầu cử tỉnh đang tiến hành các bước tiếp theo để công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử theo quy định của pháp luật…

* Ngày 22-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị bàn giao danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 107 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được triển khai chặt chẽ, bảo đảm thời gian và đúng quy định của pháp luật. Tỉnh có kế hoạch chậm nhất đến ngày 28-4 công bố danh sách chính thức các ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử và chậm nhất đến ngày 3-5 niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ở các khu vực bỏ phiếu. Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh rà soát kỹ lưỡng các thông tin, bảo đảm tuyệt đối chính xác về tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Ủy ban MTTQ các cấp chủ động phối hợp các đơn vị tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử của mình bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

* Ngày 22-4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn (Cơ quan Thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh), phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia bồi dưỡng có hơn 320 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử; kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, trả lời trước cử tri; tiếp xúc truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân. Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, được giải đáp thắc mắc về vận động bầu cử. Qua hội nghị giúp các nữ ứng cử viên thêm tự tin, áp dụng kiến thức vào thực tiễn quá trình vận động bầu cử. Từ đó tạo được ấn tượng tốt với cử tri, góp phần vận động bầu cử thành công.

PV và CTV