Logo Cung Cấp
Hoàn thành xuất sắc, toàn diện công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hoàn thành xuất sắc, toàn diện công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

19 ngày trước nhandan.com.vn

Ngày 22-4, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.


Ngày 22-4, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của T.Ư và TP Hà Nội…

Theo báo cáo tại Hội nghị, được sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo chặt chẽ của Tiểu ban, sự điều hành chủ động, khẩn trương, linh hoạt của bộ phận Thường trực Tiểu ban, với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo của cán bộ, nhân viên và chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Từ xây dựng chương trình điều hành và phối hợp chuẩn bị nội dung Đại hội; thông tin tuyên truyền, đối ngoại; bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội; y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, đến chuẩn bị nhà khách - lễ tân; bố trí phương tiện phục vụ; tài chính - tài sản và các mặt công tác khác. Công tác thông tin, tuyên truyền của Đại hội XIII đã được triển khai chủ động, đồng bộ, toàn diện.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng được tổ chức hết sức thành công. Trong đó, công tác tổ chức phục vụ Đại hội đã góp phần lớn, quan trọng vào thành công của Đại hội. Qua thực tiễn triển khai thực hiện, Tiểu ban rút ra một số bài học kinh nghiệm lớn như: các chủ trương lớn, các nội dung quan trọng liên quan đến công tác phục vụ Đại hội cần sớm tham mưu trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định để giúp Tiểu ban chủ động triển khai thực hiện. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, đôn đốc và quán triệt trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chủ động xác định rõ công việc trọng tâm, thứ tự ưu tiên và lường trước các tình huống phát sinh; xử lý kịp thời, linh hoạt, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết vướng mắc thuộc nhiệm vụ được phân công…

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao báo cáo của Hội nghị cũng như những ý kiến phát biểu của các đại biểu đã thể hiện sinh động những nội dung công việc mà Tiểu ban hoàn thành, làm rõ nguyên nhân, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý. Để có được những kết quả nêu trên là sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương các đồng chí trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng và các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã trực tiếp và gián tiếp tham gia phục vụ Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, những thành công và kinh nghiệm rút ra qua công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng là bài học ý nghĩa và giá trị lớn để chúng ta làm tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Văn phòng T.Ư Đảng chỉ đạo việc lưu trữ các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội làm cơ sở nghiên cứu, tham khảo. Ban Tuyên giáo T.Ư tiếp tục đổi mới các giải pháp, hình thức tuyên truyền kết quả Đại hội.

PV

Tin cùng danh mục