Logo Cung Cấp
Một số chương trình phát sóng ngày 23-4

Một số chương trình phát sóng ngày 23-4

20 ngày trước nhandan.com.vn

06:00 Chào ngày mới


06:00 Chào ngày mới

07:00 Dân tộc và phát triển: Cuộc sống mới trên dãy Trường Sơn

07:30 Nông nghiệp chuyển động: Vị thế của hợp tác xã trong tái cơ cấu nông nghiệp

10:15 Năng lượng và cuộc sống: Phát triển điện khí LNG: Xu hướng, tiềm năng và thách thức

10:30 Nói thẳng: Cha mẹ vô tình dạy con ích kỷ

11:30 Thời sự

15:00 Môi trường và tài nguyên: Giảm rác thải nhựa - Trách nhiệm từ doanh nghiệp

15:45 Giao thông kết nối: Tạo cơ chế cho các dự án PPP giao thông

17:00 Phim truyện: Dù ghét vẫn yêu - (tập 68)

18:00 Kinh tế và dự báo: Thái Nguyên điều chỉnh các khu công nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển

20:00 Đối ngoại và Hội nhập

20:20 Miền Đông năng động

20:30 Bình luận - phê phán: Họ muốn phá hoại quá trình hòa hợp dân tộc

20:45 Chuyện đời thường “Lớp học hạnh phúc’’ cho bệnh nhi ung thư

21:00 Phim truyện: Ruby máu - (tập 7)

22:00 Thời sự