Logo Cung Cấp
Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

1 năm trước baotintuc.vn

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, hai bên đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội thực hiện tốt Nghị định 77, nay là Nghị định 03 của Chính phủ; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.

Tổ công tác hai bên trao đổi tình hình, hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, thống nhất cơ chế phối hợp quản lý đất quốc phòng của các đơn vị trên địa bàn; tích cực phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất quốc phòng; phối hợp chỉ đạo xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có quy mô, số lượng phù hợp; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", tổ chức hàng nghìn ngày công lao động tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phối hợp với các bệnh viện khám sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho gần 32.000 đối tượng chính sách.

Hội nghị cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân và lực lượng vũ trang; rà soát, xây dựng bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp với thực tiễn; thực hiện tốt Nghị định số 03 của Chính phủ; thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng đúng quy định của pháp luật; tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng.

Tại hội nghị hai bên thống nhất giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của hai tổ công tác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khổng Minh Khánh (TTXVN)