Logo Cung Cấp
Bị phạt cải tạo không giam giữ và chấp hành án treo không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Bị phạt cải tạo không giam giữ và chấp hành án treo không được ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

1 tháng trước anninhthudo.vn

Bạn đọc hỏi: Người đang phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và hưởng án treo có được ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? Hoàng Anh Dũng (Hà Nội)


Người bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo thuộc trường hợp người đang chấp hành bản án nên không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Ảnh minh họa)

Luật sư Giang Hồng Thanh trả lời:

Theo Điều 37, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định thì những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gồm: Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Người đang bị khởi tố bị can; Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích và người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Luật sư Giang Hồng Thanh (Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh; Số 197 phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội)

Tương tự, khoản 1, Điều 3, Luật Thi hành án hình sự quy định: “Người chấp hành án là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành”. Tại Điều 32, Bộ luật Hình sự quy định: Cải tạo không giam giữ và án treo (tù có thời hạn nhưng được miễn chấp hành có điều kiện) là hình phạt đối với người phạm tội.

Như vậy, người bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo thuộc trường hợp người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nên không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Khi nào những người này đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án và được xóa án tích thì họ mới được quyền ứng cử.

P.V