Logo Cung Cấp
Khoảng 43,65 tỷ đồng khắc phục sự cố hai tuyến kè ở huyện Ba Vì và Phú Xuyên

Khoảng 43,65 tỷ đồng khắc phục sự cố hai tuyến kè ở huyện Ba Vì và Phú Xuyên

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số: 1965/QĐ-UBND, 1966/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sự cố sạt chân kè Minh Quang, thuộc bờ hữu sông Đà, huyện Ba Vì và chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sự cố sạt lở kè Đại Gia, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.


Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sự cố sạt chân kè Minh Quang, thuộc bờ hữu sông Đà, huyện Ba Vì dài khoảng 1km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2021-2022) nhằm bảo đảm ổn định cho tuyến kè Minh Quang, khắc phục, chống sạt lở, ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, giữ ổn định cho tuyến bờ sông trong khu vực; bảo vệ đất đai, tài sản nhà cửa của nhân dân, bảo đảm an toàn đê điều, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn xã Minh Quang (huyện Ba Vì).

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sự cố sạt lở kè Đại Gia, huyện Phú Xuyên. Đây là tuyến kè trọng điểm cấp quốc gia. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cải tạo, sửa chữa sự cố sạt lở kè Đại Gia tương ứng từ K104+589 đến K105+589 đê hữu Hồng, huyện Phú Xuyên, trong đó, đoạn đầu tuyến (từ cống Thụy Phú II xuôi về hạ lưu khoảng 100m) sẽ sửa chữa mái kè bong xô, thả bù đá hộ chân; đoạn tuyến còn lại (nối tiếp đoạn trên đến hết kè cũ) sẽ thả bù đá hộ chân kè.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19,65 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và được thực hiện trong 2 năm (2021-2022) nhằm bảo đảm ổn định cho tuyến kè Đại Gia, khắc phục, chống sạt lở, ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, giữ ổn định cho tuyến bờ sông trong khu vực, tăng cường khả năng ổn định cho đê hữu Hồng; bảo đảm an toàn đê điều, phòng, chống thiên tai...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt hai dự án trên. Đồng thời, lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án theo đúng quy định của pháp luật và UBND thành phố…

Hoài Thu