Logo Cung Cấp
Ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa: Tiếp xúc cử tri Ninh Hòa

Ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa: Tiếp xúc cử tri Ninh Hòa

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 6-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri các xã: Ninh Phước, Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa.


Ngày 6-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri các xã: Ninh Phước, Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa.

Cử tri các xã đánh giá rất cao chương trình hành động cũng như chất lượng của các ứng cử viên trong Đơn vị bầu cử số 6. Qua đó, các cử tri cũng đã gửi gắm đến các ứng cử viên những nguyện vọng liên quan đến các vấn đề như: Khẩn trương giải quyết các dự án trên địa bàn xã Ninh Phước; phương án phát triển các ngành, nghề truyền thống của Ninh Phước gắn với phát triển dịch vụ du lịch; có phương án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người học nghề; xây dựng chương trình hành động cụ thể về đào tạo nghề cho thanh niên nhằm cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Được biết, trong những ngày tới các ứng cử viên tiếp xúc cử tri các xã, phường: Ninh Tây, Ninh Sơn, Ninh Thượng, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh Trung, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy.

A.N