Logo Cung Cấp
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Sáng 6-5, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo sơ bộ về tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động trọng tâm của ban kể từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thường xuyên; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá xếp loại năm 2020 cho 73 tập thể và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…

Ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nỗ lực để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy. Về công tác cán bộ, phải bảo đảm đúng quy định của Đảng nhưng phải bám sát thực tiễn của địa phương; lấy hiệu quả công việc làm thước đo, sự hài lòng của nhân dân để đánh giá cán bộ. Về công tác đảng, cần chú trọng hơn nữa đến bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; mạnh dạn giao việc cho cán bộ, đảng viên trẻ để thử thách, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ trẻ thể hiện năng lực, tạo nguồn kế cận về sau. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nhưng phải chú ý đến tính bảo mật; quan tâm đến điều kiện làm việc, đời sống để cán bộ, công chức, người lao động an tâm công tác…

X.T