Logo Cung Cấp
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

1 tháng trước tapchitaichinh.vn

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, tính đến ngày 30/4/2021, tổng số vốn đầu tư giải ngân trên địa bàn Ninh Thuận là 512 tỷ đồng, chỉ đạt 16% kế hoạch vốn được giao. Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, bảo đảm hồ sơ đề nghị thanh toán phù hợp.


Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh: Internet.

Bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận thường xuyên phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương lập thủ tục; Gửi hồ sơ thanh toán theo kế hoạch vốn được giao và thu hồi tạm ứng; Gửi báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng quý I/2021...

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến kho bạc để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện; khẩn trương lập thủ tục thu hồi các khoản đã tạm ứng, tránh để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận chủ động triển khai công tác báo cáo tình hình quản lý thanh toán vốn đầu tư công theo các quy định; Rà soát và tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác kế hoạch và điều hành nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu giải ngân năm 2021.

Tuy nhiên, qua theo dõi tổng hợp, nhiều dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chưa gửi hồ sơ, chứng từ đến Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị giải ngân; một số dự án đã giải ngân đạt thấp.

Tính đến ngày 30/4/2021, tổng số giải ngân các nguồn vốn trên toàn tỉnh Ninh Thuận là 512 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch vốn được giao (3.146 tỷ đồng).

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận vừa có công văn gửi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ gửi đến Kho bạc để thanh toán khối lượng theo tiến độ thực hiện; khẩn trương lập thủ tục thu hồi các khoản đã tạm ứng, tránh để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối quý, cuối năm.

Đặc biệt, để được tiếp nhận và giải quyết ngay lần đầu gửi hồ sơ, hạn chế tối đa sai sót, phải bổ sung hoàn thiện nhiều lần, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm hồ sơ đề nghị thanh toán phù hợp với quy định hiện hành về mẫu biểu và nội dung, nguồn vốn ghi trong quyết định phê duyệt dự án phù hợp…

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận cũng lưu ý các chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đã được hoàn thiện đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ chưa được tiếp nhận trên Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước...

Thúy Thanh

Tin cùng danh mục
Quảng Nam quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

2 giờ trước thoibaotaichinhvietnam.vn