Logo Cung Cấp
Infographic: Nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu

Infographic: Nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu

1 tháng trước thoibaotaichinhvietnam.vn

Có ít nhất 28 triệu người nữa đang đứng trước ngưỡng 'khẩn cấp' của khủng hoảng lương thực, có nghĩa là họ chỉ cách nạn đói một bước và đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để cứu tính mạng.


Vietnam+