Logo Cung Cấp
Công đoàn ngành Giao thông vận tải: Sẽ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành

Công đoàn ngành Giao thông vận tải: Sẽ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Công đoàn ngành Giao thông vận tải vừa họp bàn với ban chấp hành 6 công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia thí điểm thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành để thống nhất nội dung và hình thức thỏa ước lao động tập thể trước khi thương lượng trực tiếp với lãnh đạo từng doanh nghiệp.


Trên cơ sở 29 nội dung được dự thảo trong thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành, các thành viên đại diện tập thể người lao động đã thống nhất 19 nội dung như dự thảo, điều chỉnh 8 nội dung và lược bỏ 2 nội dung không khả thi. Các nội dung tập trung chủ yếu vào vấn đề tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ ốm đau, thai sản…

Theo kế hoạch, sau khi đại diện tập thể người lao động thương lượng trực tiếp với từng doanh nghiệp về các nội dung trên sẽ ký kết thực hiện trong thời gian tới.

V.G