Logo Cung Cấp
SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

1 tháng trước tienphong.vn

Việc hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành dự án trọng điểm TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối và dự án đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa góp phần giải phóng công suất của các Trung tâm điện lực Duyên Hải, Trung tâm điện lực Sông Hậu, Trung tâm điện lực Ô Môn, Long Phú, Kiên Lương...


Vào lúc 2h50 ngày 7/5/2021 tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Đức Hòa (Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công 2 dự án trọng điểm. Cụ thể 2 dự án trọng điểm được đóng điện bào gồm: Dự án TBA 500kV Đức hòa và đấu nối và đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa.

Đây là 2 dự án được do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Trong đó, dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế. Công ty cổ phần xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn giám sát. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (EDH) là đơn vị thi công.

Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa đã hoàn thành và đưa vào vận hành

Dự án đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) là đơn vị tư vấn lập dự án; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) là đơn vị Tư vấn giám sát; Các đơn vị thi công gồm: nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Lắp máy và xây dựng điện (IEC) - Công ty cổ phần Lắp máy (INCO) và Liên danh Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1) - Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) - Công ty cổ phần Thái Bình Dương; các đơn vị cung cấp VTTB gồm: Liên danh Comin Asia Pte., Ltd & Comin Vietnam Ltd, Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng ATS. Cả 2 dự án sau khi hoàn thành sẽ do Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị quản lý vận hành công trình.

Theo SPMB, dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối có quy mô, công suất dự án: Phần TBA tại TBA 500kV Đức Hòa lắp đặt mới 01 MBA 500kV-900MVA; 6 ngăn 500kV; 7 ngăn 220kV và các thiết bie bị liên quan; Tại TBA 220kV Đức Hòa xây dựng 02 ngăn lộ 220kV.

TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối đã hoàn thành và đưa vào vận hành

Phần đường dây đấu nối gồm: Đoạn đấu nối 500kV số 1 – 2 mạch chiều dài 12.5km đấu vào ĐD 500kV Pleicku Phú Lâm – Phú Lâm (mạch đi Cầu Bông); đoạn đấu nối 500kV số 2 – 2 mạch chiều dài 12.5km đấu vào ĐD 500kV Pleicku Phú Lâm – Phú Lâm (mạch đi Phú Lâm); đường dây đấu nối 220kV số 1 chiều dài 24.8km đấu vào TBA 220kV Đức Hòa; đường dây đấu nối 220kV số 2 chiều dài 29.3km đấu vào vào đường dây 220kV Phú Lâm – Long An (tại khoảng cột 52-53).

Dự án đường dây 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa có 2 mạch đi qua địa bàn 2 tỉnh là tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An. Điểm đầu là giàn thanh cái 500kV TBA 500/220kV Mỹ Tho (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và điểm cuối là giàn thanh cái 500kV TBA 500/220kV Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với tổng chiều dài toàn tuyến công trình là 55.09km với 112 vị trí và mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Mỹ Tho, Đức Hòa.

Trong quá trình triển khai dự án cho đến khi hoàn thành 2 dự án trọng điểm toàn thể CBCNV SPMB đã thể hiện nỗ lực vượt bậc của trong công tác BT GPMB, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại. Cùng với việc phấn đấu đóng điện công trình theo kế hoạch, bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biết là các tỉnh thành miền Nam. Công đoàn EVNNPT, SPMB đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh cug như kịp thời thăm hỏi động viên các lực lượng tham gia thi công trên công trường, qua đó tạo ra động lực lớn góp phần giúp SPMB hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Việc hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 2 dự án trọng điểm mang nhiều ý nghĩa quan trọng góp phần giải phóng công suất của các Trung tâm điện lực Duyên Hải, Trung tâm điện lực Sông Hậu, Trung tâm điện lực Ô Môn, Long Phú, Kiên Lương..., kịp thời cung cấp điện ổn định an toàn, tăng cường độ tin cậy của hệ thống điện cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, giúp nâng cao khả năng tải và đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế xã hội cho khu vực và các tỉnh phía Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng.

P.V