Logo Cung Cấp
Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội

1 năm trước www.qdnd.vn

Tiền thân là Phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) quân đội (thuộc Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị), ngày 29-5-2008, BHXH Bộ Quốc phòng (BQP) được thành lập và đi vào hoạt động, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng BQP, Tổng cục Chính trị về quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng do BQP quản lý.


Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH BQP cho biết: Là cơ quan chuyên trách về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong quân đội, BHXH BQP có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng đang phục vụ trong quân đội và các đối tượng liên quan do pháp luật quy định; BHYT đối với thân nhân quân nhân, thân nhân người làm công tác cơ yếu và thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong phạm vi quản lý của BQP. Những năm qua, BHXH BQP đã tập trung xây dựng cơ quan ổn định, từng bước phát triển vững chắc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên BHXH BQP luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, tận tụy, quyết tâm cao trong công việc. Đảng ủy, Ban giám đốc BHXH BQP chú trọng làm tốt công tác giáo dục, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, nhân viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, những năm qua, BHXH BQP đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng BQP nhiều chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT (phần đối với quân đội) và các chính sách liên quan phù hợp với đặc thù quân đội và sự phát triển kinh tế-xã hội; triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng do BQP quản lý; đặc biệt là chính sách BHYT quân nhân tại ngũ đạt hiệu quả thiết thực đối với quân nhân và hệ thống quân y, phù hợp với sự phát triển của pháp luật. Công tác thu, nộp BHXH, BHYT có nền nếp; gắn chặt chẽ thu bảo hiểm với việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT chặt chẽ, thấu đáo, kịp thời và thuận lợi. Quản lý tài chính BHXH, BHYT chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, tuyên truyền chế độ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được chú trọng đề cao và thực hiện đa dạng, phong phú, có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đúng mức, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý BHXH, BHYT.

Những thành tích của BHXH BQP đạt được trong những năm qua được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP, các cơ quan, bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao; góp phần khẳng định vị trí, vai trò công tác BHXH, BHYT trong quân đội; củng cố niềm tin của đối tượng thụ hưởng đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp an sinh xã hội của quân đội và đất nước. BHXH BQP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, BHXH BQP tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, BQP về công tác BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ đặc thù trong quân đội. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; triển khai thực hiện Kế hoạch số 1204-KH/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT quân nhân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 210-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; giải quyết chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng… góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội của đất nước, xây dựng ngành BHXH trong quân đội vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

THÀNH AN

Tin cùng danh mục