Logo Cung Cấp
HBC lãi nhẹ 9 tỉ đồng Quý 1/2021

HBC lãi nhẹ 9 tỉ đồng Quý 1/2021

1 tháng trước viettimes.vn

Dù được hoãn lại gần 4,5 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, song Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng chỉ báo lãi sau thuế vỏn vẹn 9 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2021.


HBC đặt kế hoạch lãi sau thuế 235 tỉ đồng năm 2021 (Ảnh: HBC)

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2021 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.263,1 tỉ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, HBC báo lãi gộp 197 tỉ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Quý 1/2021, HBC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,3 tỉ đồng, giảm đến 63,5% so với cùng kỳ năm trước, song chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay lại tăng khoảng 9% lên gần 72,2 tỉ đồng.

Dù vậy, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HBC cũng được tiết giảm xuống còn 117 tỉ đồng, trong khi Quý 1/2020 là 129,7 tỉ đồng.

Ở chiều hướng ngược lại, trong 3 tháng đầu năm 2021, HBC ghi nhận vỏn vẹn 387 triệu đồng lợi nhuận khác, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt gần 18,5 tỉ đồng.

Kết Quý 1/2021, HBC báo lãi trước thuế gần 12 tỉ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ được hoãn lại khoảng 4,5 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nên HBC báo lãi sau thuế Quý 1/2021 đạt gần 9 tỉ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 7,59 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối, tại ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của HBC đạt 15.565 tỉ đồng, tăng hơn 12 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn (10.396,7 tỉ đồng), hàng tồn kho (2.681,7 tỉ đồng). Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 384 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối Quý 1/2021, nợ phải trả của HBC đạt 11.410,8 tỉ đồng, tăng hơn 6,5 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 4.935 tỉ đồng, chiếm 31,7% tổng nguồn vốn và gấp gần 1,19 lần vốn chủ sở hữu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 31/5 sắp tới, HĐQT HBC sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu đạt 13.500 tỉ đồng, tăng 20,26% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỉ đồng tăng 180,86% so với năm 2020.

Về cổ tức, HBC dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Tập đoàn cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Ngày 5/5 mới đây, HBC cho biết đã được giao thi công gói thầu xây dựng dự án Khu phức hợp Sóng Việt, Lô 1-17 của CTCP Quốc Lộc Phát với tổng giá trị hơn 2.600 tỉ đồng.

Trước đó, HBC cũng trúng thầu dự án Aqua Riverside City và dự án khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát-Phú Quốc với tổng giá trị gần 481 tỉ đồng.

Đồng Tiến