Logo Cung Cấp
SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

1 tháng trước dangcongsan.vn

Việc hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 2 dự án trọng điểm mang nhiều ý nghĩa quan trọng góp phần giải phóng công suất của các Trung tâm điện lực Duyên Hải, Trung tâm điện lực Sông Hậu, Trung tâm điện lực Ô Môn, Long Phú, Kiên Lương..., kịp thời cung cấp điện ổn định an toàn, tăng cường độ tin cậy của hệ thống điện cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Nam.


TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối.

Ngày 07/05/2021, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Đức Hòa (Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công 2 dự án trọng điểm: Dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối; đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa.

Đây là 2 dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Trong đó, dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế. Công ty cổ phần xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn giám sát. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (EDH) là đơn vị thi công. Dự án đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) là đơn vị tư vấn lập dự án. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) là đơn vị Tư vấn giám sát. Các đơn vị thi công gồm: nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Lắp máy và xây dựng điện (IEC) - Công ty cổ phần Lắp máy (INCO) và Liên danh Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1) - Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) - Công ty cổ phần Thái Bình Dương; các đơn vị cung cấp VTTB gồm: Liên danh Comin Asia Pte., Ltd & Comin Vietnam Ltd, Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng ATS. Cả 2 dự án sau khi hoàn thành sẽ do Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị quản lý vận hành công trình.

Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa.

Theo SPMB, Dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối có quy mô, công suất dự án: Phần TBA tại TBA 500kV Đức Hòa lắp đặt mới 01 MBA 500kV-900MVA; 6 ngăn 500kV; 7 ngăn 220kV và các thiết bị liên quan.Tại TBA 220kV Đức Hòa xây dựng 02 ngăn lộ 220kV. Phần đường dây đấu nối gồm: Đoạn đấu nối 500kV số 1 – 2 mạch chiều dài 12.5km đấu vào ĐD 500kV Pleicku Phú Lâm – Phú Lâm (mạch đi Cầu Bông); đoạn đấu nối 500kV số 2 – 2 mạch chiều dài 12.5km đấu vào ĐD 500kV Pleicku Phú Lâm – Phú Lâm (mạch đi Phú Lâm); đường dây đấu nối 220kV số 1 chiều dài 24.8km đấu vào TBA 220kV Đức Hòa; đường dây đấu nối 220kV số 2 chiều dài 29.3km đấu vào vào đường dây 220kV Phú Lâm – Long An (tại khoảng cột 52-53).

Dự án đường dây 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa có 2 mạch đi qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An. Điểm đầu là giàn thanh cái 500kV TBA 500/220kV Mỹ Tho (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và điểm cuối là giàn thanh cái 500kV TBA 500/220kV Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với tổng chiều dài toàn tuyến công trình là 55.09km với 112 vị trí và mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Mỹ Tho, Đức Hòa.

Việc hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 2 dự án trọng điểm mang nhiều ý nghĩa quan trọng góp phần giải phóng công suất của các Trung tâm điện lực Duyên Hải, Trung tâm điện lực Sông Hậu, Trung tâm điện lực Ô Môn, Long Phú, Kiên Lương..., kịp thời cung cấp điện ổn định an toàn, tăng cường độ tin cậy của hệ thống điện cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, giúp nâng cao khả năng tải và đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế xã hội cho khu vực và các tỉnh phía Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng./.

Quang Thắng