Logo Cung Cấp
Động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

1 năm trước www.qdnd.vn

Giai đoạn 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), tạo động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Quán triệt tinh thần chỉ đạo của trên, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn lực lượng CSB đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, góp phần đưa công tác TĐKT và Phong trào TĐQT trở thành động lực, mục tiêu và hành động trong thực hiện nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch về chính trị, vững mạnh về tư tưởng, tổ chức. Phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm; thi đua trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam trấn áp, giải cứu tàu và con tin bị cướp biển bắt giữ. Ảnh: Việt Anh.

Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của lực lượng CSB đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp thi đua với phương châm hướng về cơ sở, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng lên. Nội dung, chỉ tiêu của từng phong trào, từng đợt thi đua được xác định cụ thể, sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD, khắc phục tốt những khâu yếu, việc khó. Gắn Phong trào TĐQT với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, được lực lượng CSB cụ thể hóa bằng Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” sát với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng CSB. Góp phần xây dựng lực lượng CSB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là lực lượng vũ trang, lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật của Nhà nước; cùng với các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phong trào TĐQT đã được cụ thể hóa trong nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ của toàn lực lượng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng liên quan theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với QUTƯ, BQP chủ trương, đối sách trong xử lý các tình huống trên biển. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án SSCĐ bảo vệ chủ quyền sát yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động triển khai kế hoạch hiệp đồng với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh (thành phố) ven biển về huy động nhân lực tàu, thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền theo Nghị định số 30/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/TT-BQP của BQP. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát chặt chẽ các tàu nước ngoài, giàn khoan đi qua vùng biển Việt Nam. Triển khai thực hiện Nghị quyết 765 của QUTƯ về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, sát nhiệm vụ, tình huống. Kết hợp huấn luyện với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao trong huấn luyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kết quả trong 5 năm qua, Phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ giúp lực lượng CSB hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần đắc lực vào việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Kết quả Phong trào TĐQT cho thấy, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra đều đạt và vượt mốc xác định. Các cơ quan, đơn vị từ bộ tư lệnh tới các vùng, hải đoàn, đoàn, hải đội… phát triển đồng đều, vững chắc. Mặt trận chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng được giữ vững và tăng cường. Các cấp ủy, tổ chức đảng được xây dựng TSVM, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Lực lượng CSB đã tham gia đóng góp xây dựng 95 văn bản quy phạm pháp luật, 400 văn bản quy phạm nội bộ của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến. Nổi bật là trực tiếp dự thảo xây dựng trình các cơ quan chức năng ký ban hành 7 văn bản quan trọng, trong đó có Luật CSB Việt Nam, tạo hành lang pháp lý cho lực lượng CSB hoạt động đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức hơn 1.500 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tiến hành kiểm tra 4.148 vụ với 5.916 đối tượng. Phát hiện, triệt phá hàng nghìn vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ hàng trăm vụ buôn lậu xăng dầu, khoáng sản... Tổng số tiền phát mại tang vật nộp kho bạc Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, Phong trào TĐQT cũng là động lực để lực lượng CSB hoàn thành tốt các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, hợp tác quốc tế, đối ngoại; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; đặc biệt là công tác dân vận với Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”…

Để Phong trào TĐQT của lực lượng CSB tiếp tục thu được kết quả toàn diện, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, BQP và của Đảng ủy CSB về công tác TĐKT. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào TĐQT theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá” gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Hướng các hoạt động TĐKT và Phong trào TĐQT vào xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu thi đua, trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị và nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tập trung hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng công tác TĐKT và Phong trào TĐQT cả về nhận thức, hành động, bề rộng, chiều sâu và thực sự là động lực, phong trào hành động tự giác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CSB “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có tính chuyên nghiệp cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ thi đua và qua thi đua, 5 năm (2014-2019), Bộ tư lệnh Cảnh sát biển được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2014), danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2015), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2018) và có hơn 2.500 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong các nhiệm vụ.

Trung tướng HOÀNG VĂN ĐỒNG, Chính ủy Cảnh sát biển

Tin cùng danh mục