Logo Cung Cấp
Giải quyết dứt điểm vướng mắc về nguồn vật liệu làm đường cao tốc

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về nguồn vật liệu làm đường cao tốc

1 tháng trước nhandan.com.vn

Ngày 7-5, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các bộ và địa phương liên quan thực hiện Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017-2020; giải quyết dứt điểm những bất cập, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng đường cao tốc bắc - nam.


Ngày 7-5, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các bộ và địa phương liên quan thực hiện Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017-2020; giải quyết dứt điểm những bất cập, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng đường cao tốc bắc - nam.

Theo đó, các bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Quốc phòng và các tỉnh có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV; giải quyết dứt điểm các bất cập, vướng mắc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao nhất; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không làm tròn trách nhiệm hoặc bao che hành vi đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng.

Dự án đường cao tốc bắc - nam đang được triển khai thi công, nhu cầu sử dụng các loại vật liệu có khối lượng rất lớn, khối lượng đất đắp khoảng 60,7 triệu m3, đá khoảng 21,5 triệu m3, cát khoảng 10,8 triệu m3. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương liên quan bảo đảm đủ nguồn cung vật liệu cho dự án; nghiêm cấm tình trạng trục lợi, đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng.

PV