Logo Cung Cấp
Đà Nẵng: UBND thành phố tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến

Đà Nẵng: UBND thành phố tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến

1 tháng trước www.phapluatplus.vn

Các cuộc họp của lãnh đạo UBND thành phố với đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo hình thức trực tuyến, dự kiến áp dụng từ ngày 10/5.


UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 2705/UBND-TH về việc tổ chức các cuộc họp của lãnh đạo UBND thành phố với đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo hình thức trực tuyến, dự kiến áp dụng từ ngày 10/5/2021.

Theo đó, thành phần tại điểm cầu tầng 3, Trung tâm Hành chính thành phố bao gồm người chủ trì (lãnh đạo UBND thành phố), Văn phòng UBND thanh phố và các thành phần khác có liên quan theo giấy mời.

Đại diện các cơ quan, đơn vị còn lại sẽ dự họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị hoặc địa điểm khác bảo đảm công tác phòng, chống dịch và phù hợp với điều kiện kỹ thuật.

Các cuộc họp của lãnh đạo UBND thành phố với đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo hình thức trực tuyến, dự kiến áp dụng từ ngày 10/5. (Ảnh: danang.gov.vn).

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ kỹ thuật tổ chức họp trực tuyến.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và cac cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố việc tổ chức các cuộc họp lãnh đạo UBND thành phố với đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, UBND thành phố có công văn 88/KH-UBND về việc Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Đà Nẵng. Số lượng dự kiến khoảng 10.000 người. Trong đó, số lượng thành viên Tổ bầu cử là 8.784 người; Tổ Y tế - Phòng chống dịch: : 656 người; đối tượng khác dự kiến khoảng 560 người.

Thời gian thực hiện lấy mẫu: trong khoảng 3 ngày trước ngày bầu cử, từ ngày 20/5/2021 đến ngày 22/5/2021. Loại mẫu xét nghiệm: mầu gộp (mẫu chùm).

Nguyễn Tuấn