Logo Cung Cấp
Cấp độ rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ các hoạt động hàng ngày

Cấp độ rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ các hoạt động hàng ngày

1 tháng trước vietnamnet.vn

Dưới đây là biểu đồ nhận biết nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ những hoạt động quen thuộc hàng ngày do UNICEF Việt Nam công bố.


Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hà Nội và một số tỉnh thành trong cả nước vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời điểm hiện tại.

Khi thực sự phải ra đường, mọi người hãy thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

Dưới đây là biểu đồ nhận biết rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ các hoạt động hàng ngày với 5 mức độ khác nhau:

(Theo UNICEF Việt Nam)