Logo Cung Cấp
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTƯ (ngày 12-4-2021) về 'Tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng'. Đây được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Dư luận bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao việc ban hành hướng dẫn này.


Trách nhiệm của từng chi bộ là phải thường xuyên làm tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát đảng viên. Trong ảnh: Hội nghị Chi bộ khu dân cư số 3, Đảng ủy phường Kim Giang (quận Thanh Xuân).

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà:
Kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Các cấp ủy Đảng của quận Thanh Xuân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp cụ thể để xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu, bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có việc làm hoặc phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng.

Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Hướng dẫn số 02-HD/BTCTƯ rất cần thiết để Đảng bộ quận thường xuyên rà soát, phân loại, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên:
Ngăn chặn kịp thời biểu hiện phai nhạt lý tưởng

Nhiều năm qua, Huyện ủy Đông Anh luôn quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy sẽ bám sát Hướng dẫn số 02-HD/BTCTƯ để rà soát, phát hiện, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch. Lấy phát hiện, kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên là chính; kiên quyết loại trừ đảng viên vi phạm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ. Bên cạnh đó, Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn kịp thời biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công:
Cần thực hiện nghiêm việc rà soát đảng viên từ chi bộ

Để nhận diện những đảng viên không còn đủ tư cách cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đảng viên ngay từ các chi bộ. Trách nhiệm của từng chi bộ là phải thường xuyên thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực tế cho thấy, việc tăng cường quản lý, giám sát đảng viên qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng, việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên sẽ giúp đánh giá, phân loại đảng viên chính xác, uốn nắn kịp thời các đồng chí có biểu hiện lệch lạc. Tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cũng cần phải được khắc phục triệt để. Những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực cần được bảo vệ, tuyên dương.

Đảng viên Nguyễn Việt Hùng, Chi bộ 19, phường Thượng Thanh, quận Long Biên:
Từng bước xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Thực tế cho thấy, khi những người nắm giữ trọng trách, đặc biệt là người đứng đầu tổ chức Đảng không vì lợi ích chung sẽ rất dễ nảy sinh tình trạng lèo lái, tranh giành quyền lực, “lợi ích nhóm”, tham ô, tham nhũng… khiến nội bộ mất đoàn kết; quần chúng mất niềm tin vào vai trò của tổ chức Đảng. Vì vậy, làm trong sạch đội ngũ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác chỉnh đốn Đảng. Với quy trình 4 bước sàng lọc đảng viên rất cụ thể, chi tiết trong Hướng dẫn số 02-HD/BTCTƯ, tôi tin rằng mỗi cơ sở Đảng đủ căn cứ để từng bước “thanh lọc” đảng viên không còn đủ tư cách, từng bước xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên Lê Thị Ánh Dương, Chi bộ thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây:
Chú trọng kiểm soát chất lượng đảng viên ngay từ “đầu vào”

Trong công tác xây dựng Đảng, khâu then chốt là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Vì vậy, công việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, phát hiện kịp thời những trường hợp đảng viên tha hóa, biến chất, tư lợi, cá nhân chủ nghĩa. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn thực trạng chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi chưa cao. Do đó, bên cạnh việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, các cơ sở Đảng cần chú trọng kiểm soát chất lượng đảng viên ngay từ “đầu vào”.

Nhóm phóng viên