Logo Cung Cấp
Đường vành đai 4 sẽ là động lực phát triển Thủ đô

Đường vành đai 4 sẽ là động lực phát triển Thủ đô

1 tháng trước daidoanket.vn

Phát biểu tại Hội nghị triển khai quy hoạch, phương án đầu tư, xây dựng tuyến Vành đai 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: 'Dự án đường Vành đai 4 sẽ là động lực phát triển cho Hà Nội cũng như Vùng Thủ đô'.


Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, trong xu thế phát triển của đất nước, việc đẩy mạnh liên kết vùng và tạo các động lực để phát triển vùng là yêu cầu tất yếu. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã xác định: “Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết nội vùng và với vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội”.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 128, ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm đã nêu rõ: “Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù huy động nguồn lực xã hội và bố trí nguồn lực đầu tư thích đáng từ nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 để phát triển kết cấu hạ tầng của vùng kinh tế trọng điểm, nhất là các dự án giao thông, thủy lợi liên vùng ...”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Hà Nội với vị thế là Thủ đô, đồng thời là hạt nhân, đầu tàu kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô luôn có khát vọng và trăn trở để tìm ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững”.

Do đó, việc tổ chức Hội nghị cho định hướng chủ trương, quy hoạch và đầu tư tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Không chỉ khắc phục tình trạng quá tải về giao thông, giúp mở rộng không gian, nguồn lực phát triển, khả năng liên kết, giao thương hàng hóa với các tỉnh lân cận trong Vùng Thủ đô cũng như Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mà còn giúp Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang... từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch. Qua đó, tạo điều kiện để Hà Nội và các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cả khu vực đô thị và nông thôn, thu hút đầu tư phát triển mạnh mẽ.

N.Khánh