Logo Cung Cấp
Hà Giang

Hà Giang

1 tháng trước vanhien.vn

xin giới thiệu bài thơ 'Hà Giang' của tác giả Nguyễn Tuấn - người con của mảnh đất Hà Giang.


Chợ tình Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh tư liệu

HÀ GIANG

Sinh ra ở đất Quang Bình

Hà Giang yêu dấu thắm tình quê hương

Hà Giang nét đẹp vấn vương

Trong lòng gắn bó quê hương chẳng rời.

Hà Giang có đỉnh Cổng trời

Cột cờ Lũng Cú người người về thăm

Hà Giang có huyện Đồng Văn

Có cả phố cổ nhiều năm lâu đời

Chợ tình Mèo Vạc Khâu Vai

Bốn phương tìm đến kiếm người kết duyên.

Hà Giang danh bất hư truyền

Nghe thôi là muốn đến liền vài hôm

Đến rồi lại chẳng muốn quên

Hà Giang hùng vĩ in tên trong lòng.

Nguyễn Tuấn