Logo Cung Cấp
Thái Nguyên coi trọng phát triển đảng viên nông thôn

Thái Nguyên coi trọng phát triển đảng viên nông thôn

1 tháng trước nhandan.com.vn

Từ thực tế đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nguồn quan trọng trong phát triển Đảng tại khu vực nông thôn, các cấp bộ Đoàn Thanh niên của tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, qua đó tạo nguồn phát triển Đảng.


Từ thực tế đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nguồn quan trọng trong phát triển Đảng tại khu vực nông thôn, các cấp bộ Đoàn Thanh niên của tỉnh Thái Nguyên đã tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, qua đó tạo nguồn phát triển Đảng.

Những năm qua, Tỉnh đoàn Thái Nguyên triển khai các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ các ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Các hội, câu lạc bộ của thanh niên ngoài việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hội viên còn giúp đỡ các ĐVTN nông thôn phát triển kinh tế, quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, đã có nhiều ĐVTN mạnh dạn phát triển kinh tế, tạo được việc làm cho nhiều lao động địa phương. Từ nguồn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện, xem xét, giới thiệu cho Đảng, ngày càng có nhiều ĐVTN tại khu vực nông thôn được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Năm 2019 toàn tỉnh kết nạp Đảng cho 2.075/4.437 đoàn viên ưu tú; năm 2020, kết nạp Đảng cho 2.073/4.425 đoàn viên ưu tú, tăng rõ rệt so với các năm trước đây.

PV

Lào Cai duy trì hoạt động 1.650 tổ tuyên vận

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng, duy trì được 1.650 tổ tuyên vận với 5.104 thành viên hoạt động. Cấp ủy các địa phương đã coi trọng việc kiện toàn, bổ sung thành viên tổ tuyên vận kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Để hoạt động có hiệu quả, tổ trưởng tổ tuyên vận (phần lớn là bí thư chi bộ) đã chủ động họp các lực lượng tuyên truyền ở thôn, tổ dân phố, thống nhất và phân công thực hiện nội dung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn. Nhiều tổ tuyên vận đã có nhiều cách làm sáng tạo như phân công mỗi thành viên phụ trách một cụm dân cư, có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng nhân dân, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa bàn phụ trách… góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa bàn.

PV