Logo Cung Cấp
Đầu tư công tháng 4 tăng cao nhất từ năm 2017 đến nay

Đầu tư công tháng 4 tăng cao nhất từ năm 2017 đến nay

1 tháng trước nhandan.com.vn

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 4 vừa qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 30.400 tỷ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ và đạt mức cao nhất kể từ năm 2017 đến nay.


Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 4 vừa qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 30.400 tỷ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ và đạt mức cao nhất kể từ năm 2017 đến nay.

Tính chung trong bốn tháng qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 98.700 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5%; vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8%. Ước giải ngân đầu tư công bốn tháng đầu năm 2021 đạt hơn 86 nghìn tỷ đồng, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so cùng kỳ. Trong đó, vốn trong nước đạt 20,74%, vốn nước ngoài đạt 2,02%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Các bộ và địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm Thái Bình đạt 76,74%; Hà Nam 50,57%; Kiểm toán Nhà nước 46,89%; Hưng Yên 43,21%; Thanh Hóa 42,39%; Quảng Ninh 39,62%,...

PV