Logo Cung Cấp
Quý I-2021: Tồn kho bất động sản khoảng 3.300 căn hộ

Quý I-2021: Tồn kho bất động sản khoảng 3.300 căn hộ

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Bộ Xây dựng cho biết, qua tổng hợp, phân tích số liệu về nguồn cung bất động sản và lượng giao dịch bất động sản trong quý I-2021 cho thấy, số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa giao dịch ước tính khoảng 3.300 căn hộ (trong năm 2020, tồn kho bất động sản gần 9.000 căn). Điều này cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản trong quý I-2021 tốt hơn so với cùng kỳ năm 2020 và quý IV-2020.


Tuy vậy, theo ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong khi tỷ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở dần được cải thiện, lượng giao dịch và khả năng hấp thụ đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hạn chế. Tỷ lệ giao dịch bình quân trong quý I-2021 chỉ đạt khoảng 30%. Các dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ, bảo đảm tiến độ, thông tin minh bạch của một số chủ đầu tư lớn có uy tín có tỷ lệ giao dịch cao hơn.

Phong Châu