Logo Cung Cấp
5 Đại học của Việt Nam được CWUR xếp hạng năm 2021

5 Đại học của Việt Nam được CWUR xếp hạng năm 2021

1 tháng trước phapluatxahoi.vn

Bảng xếp hạng các Đại học trên thế giới ( CWUR - Center of World University Rankings) năm 2021 vừa công bố danh sách xếp hạng, trong đó có 5 Đại học (ĐH) của Việt Nam.


Top 4 các trường ĐH Việt Nam trên Bảng xếp hạng các Đại học trên thế giới (CWUR - Center of World University Rankings) năm 2021 vẫn là 4 trường đã có tên trong bảng xấp hạng này năm 2020: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (HCM), ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng. Năm 2021, có thêm một trường ĐH của Việt Nam được CWUR xếp hạng là ĐH Bách khoa Hà Nội.

Năm 2021, thứ hạng các đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng CWUR như sau:

1. ĐH Quốc gia Hà Nội: xếp thứ 1.266 thế giới

2. ĐH Tôn Đức Thắng: xếp thứ 1.426 thế giới

3. ĐH Duy Tân: xếp thứ 1.482 thế giới

4. ĐH Quốc gia TP. HCM: xếp thứ 1.619 thế giới

5. ĐH Bách khoa Hà Nội: xếp thứ 1.954 thế giới

Top 5 trường ĐH Việt Nam trên Bảng xếp hạng CWUR năm 2021

Năm nay, ĐH Duy Tân tăng 177 bậc, ĐH Tôn Đức Thắng tăng 176 bậc, ĐH Quốc gia Tp. HCM tăng 115 bậc, và ĐH Quốc gia Hà Nội tăng 59 bậc. ĐH Bách khoa Hà Nội được CWUR xếp hạng lần đầu.

CWUR (thuộc Trung tâm Xếp hạng các Đại học trên Thế giới - The Center of World University Rankings) xếp hạng 2.000 trường trên tổng số gần 25.000 trường đại học trên toàn thế giới, được xem là đơn vị xếp hạng số lượng trường đại học nhiều nhất trên thế giới.

T.Fan