Logo Cung Cấp
Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận

1 năm trước vnews.gov.vn

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận vì liên quan đến những sai phạm đất đai tại thành phố Phan Thiết.


Trước đó, ông Lê Nguyễn Thanh Danh được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, là chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất; bản thân là người tham mưu và nắm rất rõ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường; tuy nhiên đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết đề nghị và ký cho tách thửa trên một khu đất với số lượng lớn, dẫn đến việc hình thành khu dân cư tự phát; chuyển thông tin địa chính không đúng quy định làm thất thoát ngân sách Nhà nước.