Logo Cung Cấp
Có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH điều trị ngoại trú?

Có được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH điều trị ngoại trú?

1 năm trước nld.com.vn

Đoàn Thanh Văn (tỉnh Long An) hỏi: Tôi là viên chức, bị ngã gãy tay trong ngày nghỉ, vậy tôi có được làm giấy nghỉ việc hưởng BHXH trong thời gian điều trị ngoại trú không? Nếu nghỉ 20 ngày với hệ số lương 2,26, tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền?.


BHXH Việt Nam trả lời: Theo hướng dẫn tại điều 20 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh này căn cứ tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế sẽ cấp giấy chứng nhận cho người bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn. Vì vậy, việc cấp giấy chứng nhận đối với ông Văn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của ông và chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh nơi ông điều trị. Trường hợp ông đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điều 25 Luật BHXH thì ông được hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định tại điều 28 Luật BHXH: Mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.