Logo Cung Cấp
Đường sắt chỉ duy trì chạy 3 đôi tàu khách Thống nhất do dịch COVID-19

Đường sắt chỉ duy trì chạy 3 đôi tàu khách Thống nhất do dịch COVID-19

1 tháng trước baotintuc.vn

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện chỉ duy trì tàu khách Thống nhất sau khi tạm dừng hàng loạt tuyến chạy tàu khác.


Cụ thể, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tiếp tục dừng chạy các mác tàu khu đoạn còn lại trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, như tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết dừng tàu SPT2 ngày 9/5 và đôi tàu SPT1/SPT2 từ ngày 10/5 đến ngày 27/5/2021; tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng tạm dừng chạy đôi tàu SE21/SE22 từ ngày 10/5 đến ngày 26/5/2021.

Trước đó, công ty dừng tàu tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang: Tạm dừng tàu SNT2 Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 9/5 đến 26/5. Chiều ngược lại Nha Trang - Sài Gòn, tạm dừng tàu SNT1 từ ngày 10/5 đến ngày 27/5; tạm dừng tàu SNT5 xuất phát các ngày 16, 23/5.

Ở khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội dừng chạy đôi tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh từ ngày 6/5/2021.

Đường sắt chỉ duy trì chạy 3 đôi tàu khách Thống nhất do dịch COVID-19.

Như vậy, hiện trên tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ còn 3 đôi tàu Thống nhất chạy giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh là SE3/SE4, SE5/SE6 và SE7/SE8. Các đôi tàu này cũng được điều chỉnh giờ xuất phát, giờ đi - đến các ga và lịch trình dừng, đỗ từ 4/5/2021 do ảnh hưởng triển khai thi công các dự án cải tạo, nâng cấp gói 7.000 tỷ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo đó, chiều Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19 giờ 25 phút, chạy tại Vinh lúc 1 giờ 52 phút, tại Đồng Hới lúc 6 giờ 13 phút, tại Đà Nẵng lúc 12 giờ 49 phút, tại Diêu Trì lúc 19 giờ 50 phút, tại Nha Trang lúc 0 giờ 14 phút, đến ga Sài Gòn lúc 9 giờ 12 phút.

Tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15 giờ 20 phút, chạy tại Vinh lúc 22 giờ 5 phút, tại Đồng Hới lúc 2 giờ 36 phút, tại Đà Nẵng lúc 9 giờ 28 phút, tại Diêu Trì lúc 16 giờ 1 phút, tại Nha Trang lúc 20 giờ 47 phút, đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 50 phút.

Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ, chạy tại Vinh lúc 12 giờ 35 phút, tại Đồng Hới lúc 17 giờ 11 phút, tại Đà Nẵng lúc 23 giờ 52 phút, tại Diêu Trì lúc 6 giờ 35 phút, tại Nha Trang lúc10 giờ 54 phút, đến ga Sài Gòn lúc 20 giờ 2 phút.

Chiều TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19 giờ 5 phút, chạy tại Nha Trang lúc 3 giờ 20 phút, tại Diêu Trì lúc 7 giờ 56 phút, tại Đà Nẵng lúc 14 giờ 19 phút, tại Đồng Hới 20 giờ 52 phút, tại Vinh lúc 1 giờ 48 phút, đến ga Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút; tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút, chạy tại Nha Trang lúc 23 giờ 31 phút, tại Diêu Trì lúc 3 giờ 59 phút, tại Đà Nẵng lúc 10 giờ 45 phút, tại Đồng Hới 17 giờ 23 phút, tại Vinh lúc 22 giờ 1 phút, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 21 phút; tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6 giờ, chạy tại Nha Trang lúc 14 giờ 6 phút, tại Diêu Trì lúc 18 giờ 36 phút, tại Đà Nẵng lúc 1 giờ 9 phút, tại Đồng Hới 7 giờ 44 phút, tại Vinh lúc 12 giờ 31 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 52 phút.

Vân Sơn/Báo Tin tức