Logo Cung Cấp
Bắc Ninh: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2

Bắc Ninh: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2

1 tháng trước baoxaydung.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 640/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2.


Khu công nghiệp Quế Võ II (Nguồn: BBN).

Theo đó, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 do Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến làm nhà đầu tư. Dự án có diện tích trên 277ha với tổng mức đầu tư hơn 2.991 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến gần 450 tỷ đồng. Dự án nằm tại các xã Châu Phong và xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Thủ tướng chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm đảm bảo tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trong quá trình xem xét, quyết định thành lập mới khu công nghiệp. Đồng thời kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tạo thời điểm cho thuê đất và bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư triển khai các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất. Thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Nhật Minh