Logo Cung Cấp
Từ ngày 10-5, nhiều khối học sinh tại Hải Phòng thực hiện học và kiểm tra trực tuyến

Từ ngày 10-5, nhiều khối học sinh tại Hải Phòng thực hiện học và kiểm tra trực tuyến

1 tháng trước nhandan.com.vn

Ngày 9-5, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 2930/UBND-VX tăng cường áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Nhiều khối học tại Hải Phòng phải dừng đến trường từ ngày 10-5.

Ngày 9-5, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 2930/UBND-VX tăng cường áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học THCS và THPT trên địa bàn thành phố Cảng thực hiện dừng đến trường và chuyển sang hình thức dạy, học và kiểm tra trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học đối với học sinh khối 6, 7, 8 cấp THCS; khối 10, 11 cấp THPT. Thời gian thực hiện từ ngày 10-5.

Đối với học sinh khối 9 cấp THCS, khối 12 cấp THPT được ôn tập tại trường nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Dừng việc dạy và học đối với các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống, Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ ngày 9-5.

NGÔ QUANG DŨNG