Logo Cung Cấp
Cần làm mới bảng tuyên truyền

Cần làm mới bảng tuyên truyền

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Trước Trạm Y tế thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm có dựng 2 bảng tuyên truyền nhưng hiện nay đều đã cũ rách, mờ chữ.


Trước Trạm Y tế thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa có dựng 2 bảng tuyên truyền nhưng hiện nay đều đã cũ rách, mờ chữ (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để vừa phát huy hiệu quả tuyên truyền vừa bảo đảm mỹ quan.

Nguyễn Tiến