Logo Cung Cấp
Phòng dịch nơi làm việc dành cho người sử dụng lao động

Phòng dịch nơi làm việc dành cho người sử dụng lao động

1 tháng trước kinhtedothi.vn

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian qua, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo về phòng dịch nơi làm việc dành cho người sử dụng lao động.


Mỹ Hoa