Logo Cung Cấp
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi

1 tháng trước dangcongsan.vn

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là việc lớn, hệ trọng, lâu dài và cho cả tương lai. Việc này cần phải thực hiện sao cho thầy thích dạy, trò thích học và mong muốn làm theo; đồng thời các giá trị đó phải là niềm tự hào của chính con người mình.


Ngày 11/5, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố.

Quyết định số 1501/QĐ-TTg được ban hành nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giúp thế hệ trẻ Việt Nam bồi đắp tình yêu gia đình, đất nước, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ có ý thức tuân thủ pháp luật, năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động; trở thành những người công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức theo hình thức trực tuyến 63 tỉnh, thành. Ảnh: TĐ

Sau 5 năm, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội, sự phối hợp triển khai của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ Việt Nam và xã hội.

Việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên (HSSV) được triển khai ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo và trong các hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, tạo hiệu quả rõ rệt.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đã bổ sung, thay thế nội dung giáo dục đạo đức trong chương trình giáo dục hiện hành.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được tăng cường; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, HSSV đã đạt kết quả bước đầu.

Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi, HSSV sống đẹp, vượt khó học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án còn một số hạn chế cần khắc phục: mức độ quan tâm, đầu tư, triển khai của một số bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GDĐT về giáo dục đạo đức, lối sống; hoạt động giáo dục, vận động, thi đua; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… ở một số địa phương, cơ sở giáo dục còn mang tính áp đặt, hình thức, chưa đảm bảo yêu cầu; việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho HSSV trên môi trường mạng chưa được triển khai, gặp nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính…

Trong khi đó, những xu hướng, trào lưu mới có dấu hiệu lệch chuẩn trong giới trẻ hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm nảy sinh và gia tăng những vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Giai đoạn 2021- 2025 tới đây mở ra nhiều cơ hội cũng như khó khăn, thách thức. Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương xác định, mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trong đó đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, cần nhìn nhận, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện ở địa phương, cơ sở giáo dục và sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và chính quyền, đoàn thể ở địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng trong và ngoài trường.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TĐ

Sử dụng các phương tiện hiện đại để phục vụ cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định 1501 và nhấn mạnh, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là việc lớn, hệ trọng, lâu dài và cho cả tương lai.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cần tăng cường giáo dục ý thức pháp luật và chấp hành pháp luật. Đây là khâu mang tính nền tảng, là xuất phát và là chỗ dựa cho các triển khai giáo dục khác. Là yêu cầu quan trọng, cơ bản của con người và của mỗi công dân.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng trong thời đại ngày nay cần phải nhận diện và kiến tạo thêm các giá trị. Chúng ta không chỉ thích ứng, đào tạo nhân lực cho Cách mạng công nghiệp 4.0, mà còn phải nhận thấy, vun đắp, kiến tạo các giá trị mới và những giá trị cũ đang được làm mới. Những giá trị chân, thiện, mỹ của thời kỳ chuyển đổi số cũng không còn giống hoàn toàn với chân thiện mỹ của thời kỳ truyền thống. Đạo đức số, đạo đức mạng xã hội, lối sống số đạo đức của sự kết nối và chia sẻ là điều mà chúng ta cần phải nhận diện, tác động cho trúng và đúng.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Việc giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống cần phải thực hiện sao cho thầy thích dạy, trò thích học và mong muốn làm theo; đồng thời các giá trị đó phải là niềm tự hào của chính con người mình.

Chúng ta cần phải sử dụng các phương tiện hiện đại để phục vụ cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Phải lấy việc khảo sát, đánh giá thực tiễn để làm căn cứ cho việc đổi mới học tập, giảng dạy các môn lý luận chính trị. Các nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục chính trị, dù ở các mức độ và tầm ảnh hưởng khác nhau nhưng phải hiệu quả và đổi mới là yêu cầu quan trọng.

Bộ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ đặc biệt quan tâm và hướng đến phát triển những con người sống có ý chí, chí hướng, khát vọng, trách nhiệm tại tất cả các cấp học. Đây là tiền đề thực hiện quyết tâm quan trọng được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là khơi gợi khát vọng dân tộc, trách nhiệm với đất nước. Sự nghiệp này không chỉ là trách nhiệm của riêng Bộ GD&ĐT mà sự kết nối, hợp tác, phối hợp của các bộ, ban, ngành liên quan có vai trò rất quan trọng.

Chúng ta phải tiếp tục đổi mới và đi vào thực chất, gạt bỏ những gì là hình thức, không thực chất, gây phản cảm. Nêu quan điểm này, Bộ trưởng mong có được sự chia sẻ, phối hợp của các lãnh đạo bộ, ban, ngành địa phương, các sở giáo dục, các thầy/cô những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này để cùng góp sức vào sự nghiệp lớn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã trao Bằng khen cho 48 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1501./.

Mỹ Anh

Tin cùng danh mục
Vụ cô giáo tố bị trù dập: Kỷ luật hiệu trưởng Vụ cô giáo tố bị trù dập: Kỷ luật hiệu trưởng

41 phút trước datviet.trithuccuocsong.vn