Logo Cung Cấp
CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

1 tháng trước quochoi.vn

Theo quy định tại Điều 62, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử như sau:


Tin cùng danh mục
Mãnh liệt tình cảm với nước, với dân Mãnh liệt tình cảm với nước, với dân

1 giờ trước thoibaotaichinhvietnam.vn