Logo Cung Cấp
Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị - Hội thảo

1 năm trước nhandan.com.vn

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo khoa học '60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây (1959-2019)'.


Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Hơn 60 tham luận tại hội thảo đã tập trung cơ sở lý luận và thực tiễn khẳng định, 60 năm qua, "Tết trồng cây" do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã đi vào nền nếp, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, nét đẹp trong văn hóa Việt Nam; cổ vũ toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân hăng hái, nhiệt tình, ra sức trồng cây, gây rừng góp phần bảo vệ môi trường bền vững và phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em". Sau gần một năm thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", các cấp Hội phụ nữ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình can thiệp, mô hình tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, trong đó có hơn 2.700 câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, 500 nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em, 517 nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất…; lên tiếng và tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số... Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về mô hình thành phố an toàn, thành phố thông minh, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đề ra những nhóm giải pháp về việc đổi mới cách thức tuyên truyền vận động; các hoạt động hỗ trợ và nghiên cứu, giám sát, đề xuất chính sách, góp phần bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong những năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày diễn ra hội thảo An toàn với phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

PV