Logo Cung Cấp
Ðẩy mạnh truyền thông trong lĩnh vực nông nghiệp

Ðẩy mạnh truyền thông trong lĩnh vực nông nghiệp

1 năm trước nhandan.com.vn

Trong khuôn khổ sự kiện 'Trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019' (Tech Demo Gia Lai 2019), do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, ngày 26-11 tại TP Pleiku diễn ra hội thảo đẩy mạnh truyền thông ứng dụng khoa học và công nghệ (KH và CN) trong lĩnh vực nông nghiệp.


Hội thảo tập trung trao đổi một số nội dung cơ bản về nâng cao hiệu quả công tác truyền thông thúc đẩy ứng dụng KH và CN trong sản xuất nông nghiệp; truyền thông ứng dụng KH và CN trong lĩnh vực nông nghiệp và sự tiếp cận thông tin, chính sách KH và CN đối với doanh nghiệp. Thông qua đó, mong muốn các cơ quan truyền thông bám sát các ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và nghiên cứu cách thức tuyên truyền phù hợp giúp nông dân, doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển KH và CN trong lĩnh vực nông nghiệp.

PV