Logo Cung Cấp
Dấu ấn Agribank trong hành trình 70 năm hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Dấu ấn Agribank trong hành trình 70 năm hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam

1 tháng trước baodautu.vn

Là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank tự hào cùng ngành ngân hàng có những đóng góp tích cực đối với quá trình đổi mới của đất nước.


Ngày 06/5/1951, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn quyết định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, khi đất nước đang đứng trước vận mệnh Đổi mới như một tất yếu của lịch sử thì sự ra đời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được xem là một bước đột phá lớn về định hướng của ngành ngân hàng (cấp quản lý và cấp kinh doanh) để bước vào cơ chế thị trường trong bối cảnh những ngày đầu đổi mới với những tàn dư của tư duy và cơ chế kinh tế cũ vẫn còn khá nặng nề.

Nguồn vốn của Agribank đã đóng góp tích cực, kịp thời vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, vào quá trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn thực hiện tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn.

Trong số 1,21 triệu tỷ đồng Agribank cho vay nền kinh tế, nguồn vốn Agribank đầu tư phát triển “Tam nông” chiếm đến 70%, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả.

Giữ vai trò chủ lực trên thị trường "Tam nông", Agribank đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank cũng đang làm tốt vai trò xã hội của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam khi hàng năm luôn dành nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng đóng góp cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, vì người nghèo, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giao thông nông thôn, ủng hộ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt…

Năm 2021, đánh dấu 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, ngay từ những ngày đầu năm 2021, cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập Ngành.

Bên cạnh đó, cán bộ, người lao động Agribank chủ động, tích cực tham gia một số cuộc thi với nội dung thiết thực nhằm góp phần nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của ngành Ngân hàng, tăng cường giao lưu, gắn kết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, bao gồm: Cuộc thi an toàn thông tin với chủ đề “Điều tra, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng”; Cuộc thi Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng; Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam; Cuộc thi viết Ngân hàng tôi yêu. Đến với cuộc thi Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng đội thi của Agribank gồm 31 cán bộ đến từ các chi nhánh trên toàn quốc đã đạt giải Nhất Khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đoàn Agribank đạt giải Nhất Khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong cuộc thi Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng

Các chi nhánh trong hệ thống Agribank tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam như tổ chức lễ bàn giao các căn nhà tình nghĩa, tình thương, tham gia tích cực trong các chương trình Hội thao, liên hoan văn nghệ công chức, người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh;…

Sau 70 năm xây dựng và trưởng thành với biết bao tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh vượt qua gian khó, kể cả mất mát hy sinh trong chiến tranh và sau khi hòa bình lập lại của các thế hệ cán bộ ngân hàng, ngành Ngân hàng Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức vẻ vang và rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước.

Là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank tự hào cùng ngành ngân hàng có những đóng góp tích cực đối với quá trình đổi mới của đất nước, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của một ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước trong việc thực thi nghiêm túc, hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Như Loan