Logo Cung Cấp
10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế với các mức thuế suất và cách tính thuế khác nhau

10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế với các mức thuế suất và cách tính thuế khác nhau

1 tháng trước tapchitaichinh.vn

Phản hồi thông tin của báo chí về 'kỳ vọng về một chính sách thuế bình đẳng', Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, có 10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế với các mức thuế suất và cách tính thuế khác nhau.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thuế, trong 10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế, hiện nay duy nhất có thu nhập từ tiền lương tiền công áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần (các mức thuế từ 5% - 35%), còn các khoản thu nhập khác áp dụng theo thuế suất toàn phần.

Đối với hoạt động kinh doanh áp dụng theo biểu thuế toàn phần chi tiết theo từng lĩnh vực ngành nghề, trong đó ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số) chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, thuế thu nhập cá nhân 2% (tổng hai loại thuế là 7%).

Nếu so sánh mức thuế của cá nhân kinh doanh (7%) với mức thuế bậc cao nhất của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (35%) là không phù hợp, bởi vì khoảng 90% cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công chỉ ở mức bậc 1 và bậc 2 (5% -10%).

Ngoài ra, mức thuế suất toàn phần đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân cần phải tương đồng với mức thuế suất của doanh nghiệp có cùng loại hình kinh doanh là phù hợp, không thể so sánh với thu nhập từ tiền lương, tiền công để áp dụng biểu lũy tiến.

Tổng cục Thuế khẳng định, các quy định trên phù hợp với thông lệ quốc tế về thuế thu nhập cá nhân.

Việt Dũng