Logo Cung Cấp
Tiên ông của những bệnh nhân nghèo

Tiên ông của những bệnh nhân nghèo

1 năm trước video.vietnamnet.vn

Ở cái tuổi 'xưa nay hiếm' mà đôi tay cụ Tầng vẫn thoăn thoắt, đôi mắt vẫn tinh anh đến lạ. Với hai bài thuốc quý chữa đại tràng và dạ dày, cụ đã chữa bệnh miễn phí cho không biết bao nhiêu người nghèo, người tàn tật và trẻ em trên khắp miền đất nước.