Logo Cung Cấp
Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất

Cách phân biệt cán bộ, công chức, viên chức dễ hiểu nhất

1 năm trước www.baonghean.vn

Ngày 25/11, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, theo đó đã quyết định bỏ chế độ 'viên chức suốt đời'... Vậy viên chức khác cán bộ, công chức như thế nào về nơi công tác, quy trình tuyển dụng, chế độ làm việc, tiền lương?


Hữu Quân - Thành Duy