Logo Cung Cấp
Chương trình hành động của ông Lê Như Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình hành động của ông Lê Như Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

1 tháng trước kinhtedothi.vn

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của ông Lê Như Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 26 (huyện Quốc Oai).


ÔNG LÊ NHƯ ĐỨC

Sinh ngày 20/10/1959
Cao cấp Quân sự; Cử nhân chính trị
Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Nhân dân phản ánh trung thực và đề xuất những giải pháp với các cấp các ngành liên quan và HĐND Thành phố để giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng và thiết thực của Nhân dân. Cùng với Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả các ý kiến thuộc phạm vi Hội.
2. Cùng Thường trực Thành Hội triển khai tổ chức thực hiện tốt vai trò của Hội Cựu chiến binh Thành phố, là một tổ chức chính trị xã hội của Đảng. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh Thành phố có 43 nghìn hội viên đại diện cho tổng số gần 280 nghìn hội viên đang công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở của Thành phố; chúng tôi sẽ động viên hội viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, kiên quyết chống tham nhũng lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân và cựu chiến binh, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch,vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
3. Giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, không ngừng nâng cao trình độ năng lực của bản thân đáp ứng yêu cầu của đại biểu HĐND, gương mẫu và vận động gia đình chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật.

Kinhtedothi.vn