Logo Cung Cấp
Kho bạc Đà Nẵng nỗ lực tạo thuận lợi giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Đà Nẵng nỗ lực tạo thuận lợi giải ngân vốn đầu tư công

26 ngày trước thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại tại địa phương thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại Đà Nẵng mới đạt 16% kế hoạch được giao. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đang nỗ lực đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm.


Khách hàng đến giao dịch tại KBNN Đà Nẵng phải thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn. Ảnh: KBNN Đà Nẵng

Mới giải ngân được gần 1.925 tỷ đồng

Ông Phan Quảng Thống - Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thực hiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy trình, quy định. Đồng thời, KBNN Đà Nẵng đã thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án… kịp thời phản ánh, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện kế hoạch vốn năm; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, giảm số dư tạm ứng vốn đầu tư song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và đúng các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, KBNN Đà Nẵng đã ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời đến các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, văn bản mới của các cơ quan có thẩm quyền. Song song với đó, KBNN Đà Nẵng cũng quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ tài chính, KBNN và UBND thành phố đến từng công chức kiểm soát chi, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ KBNN Đà Nẵng, tổng số vốn đầu tư năm 2021 Đà Nẵng được giao là trên 11.929 tỷ đồng. Đến hết tháng 4 vừa qua, KBNN Đà Nẵng mới thanh toán được gần 1.925 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch vốn được giao.

Nguyên nhân được chỉ ra là do việc triển khai phân bổ kế hoạch vốn, tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thi công, thực hiện thủ tục thanh toán qua KBNN… còn chậm.

Đơn cử như tại Nghị định số 37/2015/NĐ- CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có nêu: “Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng”. Tuy nhiên, vẫn còn có một số trường hợp ban quản lý dự án ký kết phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng với nhà thầu thì thời gian ký nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng.

Vướng mắc về công tác đền bù giải tỏa cũng là một nguyên nhân. Theo KBNN Đà Nẵng, do việc xác định giá trị đền bù giải tỏa trong phương án đền bù giải tỏa ban đầu chưa sát với thực tế hoặc do thời gian thực hiện dự án kéo dài làm thay đổi đơn giá đền bù nên phần lớn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có cấu phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố đều có tổng giá trị dự toán đền bù, hỗ trợ cao hơn tổng giá trị đền bù giải tỏa được phê duyệt tại tổng mức đầu tư, nhưng công tác lập và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện khá chậm.

Ngoài ra, các nội dung hỗ trợ khác do nhiều nguyên nhân khách quan như việc bố trí tái định cư chậm, giá đất thị trường tăng đột biến… làm cho công trình phải gia hạn thời gian thi công.

Hơn nữa, theo quy định, thời gian thực hiện dự án phải nằm trong thời hạn trong quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, có một số dự án, thời gian thực hiện vượt quá thời hạn trong quyết định đầu tư nhưng các ban quản lý dự án chưa đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với thực tế triển khai, từ đó ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, thanh toán của KBNN Đà Nẵng.

Không để quá hạn và bỏ sót hồ sơ

Ông Phan Quảng Thống cho biết, tỷ lệ giải ngân của Đà Nẵng đang đạt thấp, trong khi đó dịch bệnh lại bùng phát trở lại tại địa phương. Do đó, giải pháp của KBNN Đà Nẵng đưa ra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân là hướng dẫn kịp thời cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Việc làm này sẽ đảm bảo cho các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày làm việc để thanh toán ngay với kho bạc khi có khối lượng hoàn thành.

Ngoài ra, các công chức kiểm soát chi còn đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng cũng quán triệt công chức làm kiểm soát chi tạo mọi thuận lợi tốt nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện giải ngân; không gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý và giải quyết hồ sơ; không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ, không để tồn đọng hồ sơ mà không rõ lý do. Đặc biệt, các công chức kiểm soát chi phải kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền.

Với các giải pháp đưa ra cùng với việc đẩy mạnh giao dịch trên Dịch vụ công trực tuyến, KBNN Đà Nẵng đang kỳ vọng sẽ đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư để đạt tỷ lệ cao nhất khi kết thúc năm ngân sách 2021.

Vân Hà