Logo Cung Cấp
Hà Nội hỗ trợ cho 515.515 người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội hỗ trợ cho 515.515 người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Ngày 18-5, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết, Sở vừa có báo cáo số 2294/BC-LĐTBXH gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Long Biên.

Cụ thể, đến nay, Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho tổng số 515.515 người, với số tiền hơn 608 tỷ đồng. Trong đó, nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo có 383.931 người được hỗ trợ với số tiền gần 473 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng là người lao động và hộ kinh doanh có 130.107 người, được hỗ trợ với số tiền gần 131,6 tỷ đồng.

Nhóm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên có 1.303 người, được hỗ trợ với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) có 125.313 người, được hỗ trợ với số tiền hơn 125 tỷ đồng...

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã phối hợp giải quyết cho 14 đơn vị, doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.477 người lao động với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 180 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với tổng số 15.188 lao động, tương ứng kinh phí hơn 50 tỷ đồng...

Hà Hiền