Logo Cung Cấp
Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn: Cần khẩn trương giải phóng mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn: Cần khẩn trương giải phóng mặt bằng

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 17-5, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn.


Theo đó, tại huyện Cam Lâm, tổng diện tích cần thu hồi hơn 3.150m2, có 26 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND huyện đã hoàn tất việc kiểm kê đất và tài sản trên đất của 26 trường hợp, xác nhận nguồn gốc đất 20 trường hợp. Tại TP. Cam Ranh, có 75 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó UBND cấp xã đã thực hiện thẩm tra xác minh và xác nhận nguồn gốc đất được 58 trường hợp.

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất, xét pháp lý nguồn gốc đất, thẩm định và trình phê duyệt các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét trình thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường cho dự án.

MẠNH HÙNG