Logo Cung Cấp
Giải quyết vướng mắc về bảo hiểm xã hội bắt buộc với người làm việc tại UBND cấp xã

Giải quyết vướng mắc về bảo hiểm xã hội bắt buộc với người làm việc tại UBND cấp xã

1 tháng trước nhandan.com.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và ý kiến của các Bộ, cơ quan về phương án xử lý giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc với khoảng 10,2 nghìn đối tượng là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.


Ảnh minh họa: Internet.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và ý kiến của các Bộ, cơ quan về phương án xử lý giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc với khoảng 10,2 nghìn đối tượng là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 108/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc tại UBND cấp xã.

Theo đó, hiện nay, các đối tượng Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã đang gặp khá nhiều vướng mắc về việc giải quyết thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Vì vậy, tại Thông báo này, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và ý kiến của các Bộ, cơ quan về phương án xử lý giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc với các đối tượng trên như sau.

Với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã có thời gian làm việc từ tháng 11-2003 đến nay: Nếu đã đóng BHXH bắt buộc thì được giải quyết các chế độ BHXH khi đủ điều kiện, hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo Luật BHXH hiện hành.

Với người lao động (NLĐ) do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ đủ ba tháng trở lên đã đóng BHXH bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong HĐLĐ theo chế độ người sử dụng lao động (NSDLĐ) quyết định: Được giải quyết hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có ý kiến chính thức bằng văn bản về thẩm quyền quyết định phương án xử lý nêu trên và báo cáo trước ngày 20-5-2021. Sau đó, Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc đối với hơn 10.200 người là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã, người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Tình hình đóng BHXH bắt buộc đến thời điểm hiện nay với ba nhóm đối tượng, gồm 10.266 người.

Cụ thể, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, bao gồm cả người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và đang tiếp tục tham gia BHXH: 3.423 người.

Phó Trưởng Công an xã, bao gồm đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và đang tiếp tục tham gia BHXH: 2.700 người.

Người làm việc theo HĐLĐ tại UBND cấp xã bao gồm đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và đang tiếp tục tham gia BHXH: 4.143 người.

XUÂN ANH