Logo Cung Cấp
Thủ tướng quyết định khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh

Thủ tướng quyết định khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh

1 tháng trước giaoduc.net.vn

Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.


Tại Quyết định 716/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Nhật Minh